Bureau M.E.S.T., the urban fertilizer, het bureau voor Maatschappelijke Experimentele Stedelijke Transformatie, is na drie jaar vruchtbare samenwerking in goed overleg beŽindigd.
De huidige partners, Carolien Ligtenberg, Elisabeth Boersma en Pim Dumans, zetten afzonderlijk hun werkzaamheden voort.

Met gepaste trots kijken we terug op een rijke periode waarin bureau M.E.S.T. als voorloper binnen het landelijke leegstandsdebat opgeld deed. Via dynamische ontwikkeling van leegstaand vastgoed hopen wij letterlijk en figuurlijk ruimte te hebben gecreŽerd voor waardevolle geleidelijke ontwikkelingen. We hebben met plezier gewerkt aan het proces waarbij de gebruiker en het gebruik centraal stonden. Een werkwijze die een alternatief biedt op planmatige aanpak en echte ruimte biedt voor tussentijdse ontwikkeling en die leidt tot maatschappelijke meerwaarde.

Wij hopen met bureau M.E.S.T. een relevante bijdrage geleverd te hebben en we zullen met de verworven kennis individueel aan de innovatieve, maatschappelijke transformatie vorm blijven geven.

carolien ligtenberg carolien@bureauzwirt.nl
06 - 13 06 48 67
Bureau Zwirt


elisabeth boersma elisabethboersma@gmail.nl
06 - 24 58 05 45
Plan B.


pim dumans pim@dumans.nl
06 - 13 40 68 17*******************************************************************


bureau M.E.S.T, het bureau voor Maatschappelijke Experimentele Stedelijke Transformatie, bestaat uit een groep jonge stadsontwerpers die zich inzet voor en door nieuwe vormen van stedelijke ontwikkeling.

Symptomen van de huidige crisis, zoals braakliggende terreinen en leegstand, worden ingezet in de stap naar een innovatief, maatschappelijk en economisch duurzame stad.  


In een maatschappij die zijn aanbodgestuurde markt ziet wankelen, geeft het experiment ruimte en tijd om de nieuwe vraag te onderzoeken, te formuleren en als leidraad te gebruiken bij de vormgeving van de stedenbouwkundige transformatie.


BEMESTING*******************************************************************


Kerstverlichting Rotterdam - Licht gevat !

binnenstad RotterdamVrijdag 25 november 2011 heeft wethouder Alexandra van Huffelen de officiële ‘ontsteking’ van de duurzame en innovatieve kerstverlichting in de binnenstad verricht. De binnenstad van Rotterdam is op diverse plaatsen gekleurd met bijzondere kerstverlichting. Het initiatief van Lisette Magis (OFRC), en ontwerp van bureau M.E.S.T, bestaat uit grote verlichte bulkvaten van 1.000 liter en opslagvaten van 20 liter waarin LED verlichting is geplaatst. Het ontwerp flirt met het rauwe karakter van de havenstad en spreekt tegelijk de ambitie uit op het gebied van duurzaamheid en innovatie.


Hoe licht gevat ben jij?


Laat het ons weten op

www.kerstverlichtingrotterdam.com


De website bevat tevens meer informatie over dit innovatieve project en zijn enthousiaste partners

*******************************************************************


Verborgen krimp in Zuid-Holland Ė Ruil je Rijker !

Strijensas, gemeenten Strijen, Hoeksche Waard


Onze maatschappij is fundamenteel aan het veranderen. Waar ons denken jaren eenzijdig gedomineerd werd door termen van (economische) groei, krijgen we nu te maken met krimp. Op economisch vlak, maar ook demografisch. Bureau M.E.S.T. concludeert: kwantitatieve krimp biedt ruimte aan kwalitatieve groei.

Ondersteund door het Stimuleringsfonds voor Architectuur doet M.E.S.T. momenteel onderzoek naar de effecten van krimp in een van de meest geÔsoleerde woonkernen van Zuid-Holland, Strijensas.

Door middel van een reeks lichte experimenten (spontaan dorpsdiner op kerkplein, een revitalisering van de netwerkfunctie van de bakker, een openlucht bioscoop, radio Sas, de Sage van Sas) ontwikkelen we gevoel voor het sociale weefsel, de historie, de passies en de dromen van Sas.

M.E.S.T. laat zien dat planmatig, van boven af, ontwerpen verleden tijd is. Door Sas niet als Ďalgemeen krimpdorpí te beschouwen, maar juist het unieke van de gemeenschap op te zoeken en vandaar uit te redeneren ontstaan nieuwe inzichten.

Om de ervaringen overdraagbaar te maken, heeft M.E.S.T. onder andere een documentaire over Sas gemaakt, is er een dagboek door een inwoner van Sas bijgehouden en door middel van community art is er een theater voorstelling ontwikkeld.

M.E.S.T. wordt tijdens het project actief ondersteund door een klankbordgroep van onconventionele geesten: Jurgen Hoogendoorn, Maarten Tas, Michel Melenhorst, Anne Mieke van der Werf, Carolien Hoogland, Bart Stuart, Klaar van der Lippe, Ludo Hermans, Duzan Doepel, Markus Fijnhout. Ieder vanuit zijn discipline werkt actief mee aan het project.
Stem af op Radio Sas !

 


*******************************************************************


Kus&Sloop - 100% Lokaal

Afrikaanderwijk RotterdamDe Afrikaanderwijk staat aan de vooravond van een grootscheepse transformatie. Passend binnen deze plannen is het idee ontwikkeld voor Kus&Sloop, 100% lokaal. Met Vestia Rotterdam Feijenoord als initiatiefnemer, zijn onder begeleiding van bureau M.E.S.T. vijf appartementen omgetoverd tot kuswoning***

Vanaf 18 december 2010 zijn de kuswoningen te huur, per nacht of per week, voor iedereen die wil weten wat de Afrikaanderwijk te bieden heeft.

De uniekheid van de appartementen zit in de tijdelijkheid: de kuswoningen reizen mee met het transformatieproces van de wijk. De leegstaande panden die wachten op vernieuwing worden niet slechts tijdelijk benut, maar genereren tevens een nieuwe dynamiek in de wijk.

Doel van Kus&Sloop is de potenties en aanwezige positieve lokale waarden zichtbaar te maken en, waar mogelijke, nieuwe waarden aan de wijk toe te voegen. Kus&Sloop vormt een platform voor ontmoeting en kennisuitwisseling tussen bestaande bewoners, kunstenaars, ondernemers en nieuwe gebruikers van de wijk.


www.kus-en-sloop.nl*** Kuswoning = een leegstaande woning die nog net even in gebruik wordt genomen voordat zij een grootschalige transformatie ondergaat (renovatie of sloop). Op deze manier vormen juist deze woningen die doorgaans voor leegstand en daardoor verlatenheid in de wijk zorgen, de basis van waaruit de wijktransformatie wordt ingezet, geactiveerd en aangejaagd. De weemoedige afscheidskus valt samen met een warme welkomstkus!*******************************************************************


Rotterdam Wilt Groen!

Rotterdam is Open, 22-24 juni 2011
Rotterdam Wilt Groen is een initiatief om de binnenstad van Rotterdam te vergroenen. Met mobiele plantenbakken, een educatief en cultureel programma worden de winkelstraten letterlijk een stukje groener.

22 juni Wilde Groentjes >> kinderen maken grote mobiele tuinen
23 juni Gewild Groen >> experimenteren met groen in de binnenstad
24 juni Wild met Groen >> groene mobiele tuinen als podium voor culturele dans.

Aanvullend op het driedaagse evenement gaat bureau M.E.S.T. op zaterdag nog een stapje verder:
25 juni Rotterdam wordt Groen >> consolidatie van groen in binnenstad


Rotterdam Wilt Groen is onderdeel van Rotterdam is Open.
www.rotterdamisopen.nl


*******************************************************************


Refill


Refill overbrugt de kloof tussen vraag naar multifunctionele ruimte en aanbod van lege kantoren met een innovatief concept.
Vraag versus aanbod: Er is een chronisch tekort aan betaalbare huisvesting voor studenten,(door)starters en creatieve bedrijven. Daar sttat tegenover zeven miljoen vierkante meter lege kantoren.

Refill is een onverwachte Nationale Coalitie die van leegstand een kans maakt. Met een landelijk dekkende aanpak wordt gewerkt aan een verrassende, toekomstbestendige herbestemming van leegstaande kantoren. Van de 7 miljoen vierkante meter leegstand zal naar schatting 4 miljoen nooit meer als kantoor worden gebruikt, al zou de economie met dubbele cijfers groeien. Er is dus ruimte genoeg om er iets anders mee te doen.

Refill brengt partijen samen en zorgt voor vernieuwing, verduurzaming en leven in en rond de huidige lege kantoren. Refill projecten zijn een aantrekkelijk alternatief voor leegstand, verloedering en onveiligheid. De baten liggen bij alle betrokken partijen: Gemeente, belegger en gebruiker delen in de meerwaarden die een Refill-project bewerkstelligt.

Door het toevoegen van maatschappelijke doelstellingen aan de gebruikelijke commerciŽle en economische waarden laat Refill zien en ervaren dat de massale leegstand op veel locaties kan worden omgebogen naar waardevol hergebruik. Uitgangswaarden zijn sociale cohesie, ecologie, vermaak, economisch empowerment, duurzaamheid en bewustzijn. Refill heeft een landelijke inventarisatie gemaakt van structureel leegstaande kantoren.Wij maken van de nood een duurzame deugd!

www.refillnow.nl
*******************************************************************


GOO! - Green Open Office


Tivoliterrein Apeldoorn 2010Green Open Office! Het eerste echte duurzame experiment uitgevoerd op het Tivoliterrein in Apeldoorn.
Van 29 juli tot 2 augustus 2010 is het braakliggende terrein getransformeerd en in gebruik genomen als Green Open Office; een letterlijke kantoortuin midden in de stad, gemeubileerd met bureau's uit leegstaande kantoren.

Green Open Office maakt de leegstand van kantoren tastbaar en bespreekbaar en laat het voorbeeld van een groene variant zien als letterlijke preview op de duurzame toekomst. De toegevoegde waarden: een gezonde werkplek, bewustwording, samenwerking, cultuur en enthousiasme.


www.greenopenoffice.nl*******************************************************************


Lab Tussentijd


Strategie voor tijdelijkheid

De binnenstedelijke herontwikkeling verandert steeds meer van een grootscheepse en eenmalige transformatie naar een kleinschalige en regelmatige transformatie, waarin duurzaamheid een steeds belangrijkere rol gaat spelen.
In een context waarbij de leegstand een aanhoudende groei vertoont, vraagt dit om een nieuwe transformatiestrategie. Het onderzoeksLAB Tussentijd heeft zich 3 maanden vastgebeten in dit vraagstuk. Daartoe hebben wij ons verdiept in de systemen, belangen en belemmeringen waaraan de leegstand wordt gekoppeld, maar ook in de potenties en wensen die leegstand kan vervullen. Door onderzoek en ontwerp zijn wij tot een strategie gekomen waardoor de leegstand niet langer als probleem benaderd wordt, maar als een kans: een kans die de transitie naar een duurzaam en kwalitatieve transformatie in gang zet.
Hoe?!
Door experiment!Onderzoekslab Tussentijd is onderdeel van Nederland Wordt Anders, een initiatief van Rijksbouwmeester 2010
www.nederlandwordtanders.nl


Het onderzoekslab vormde de vruchtbare voedingsbodem voor het ontstaan van Bureau M.E.S.T.

*******************************************************************bureau M.E.S.T

the urban fertilizer

BEZOEKADRES


Schieblock
Ruimte 4.07
Schiekade 189
3013 BR Rotterdam 

 

CONTACTcarolien ligtenberg
06 - 13 06 48 67

elisabeth boersma
06 - 24 58 05 45

pim dumans
06 - 13 40 68 17